czwartek, 18 lipca, 2024

INSTALACJE MONITORINGU WIZYJNEGO

System CCTV to zespół urządzeń, umożliwiających odbiór, przetwarzanie, archiwizowanie oraz wyświetlanie obrazu i dźwięku w obiektach monitorowanych. Jest on stosowany w firmach i obiektach użyteczności publicznej, coraz częściej jednak trafia także do prywatnych domów oraz budownictwa wielorodzinnego. Skrót CCTV pochodzi z języka angielskiego i składa się z pierwszych liter słów Closed Circuit Television, co można przetłumaczyć jako telewizja przemysłowa, monitoring wizyjny, wideonadzór, telewizyjne systemy dozorowe. Rozwiązanie to wchodzi w skład nowoczesnych instalacji bezpieczeństwa. System ten pozwala śledzić z odległości zdarzenia rejestrowane przez kamerę(y). Tak otrzymany obraz jest przesyłany (przez kabel lub drogą radiową) i odbierany tylko w centrum odbiorczym.

Już na etapie projektowania instalacji i doboru urządzeń należy pamiętać, że systemy CCTV różnią się między sobą głównie stopniem rozbudowania.

– najprostszy system bazuje na pojedynczej kamerze. Pozwala to na obserwowanie najbliższego otoczenia. Efekt monitoringu możemy oglądać na ekranie telewizora, monitora CCTV lub komputera. Istotną rolę odgrywają również urządzenia komutacyjne, modulatory oraz przetworniki A/C. Obraz może być archiwizowany za pomocą urządzenia rejestrującego.

– systemy zaawansowane, które są znacznie bardziej rozbudowane – nawet do kilkuset kamer. Wykorzystuje się w nich kamery analogowe lub sieciowe, a także urządzenia komutacyjne, multipleksery, dzielniki i przetworniki A/C.

Dobierając konkretne rozwiązanie należy mieć na uwadze fakt, że oferta rynkowa w zakresie systemów wizyjnych jest bardzo obszerna. 

Zestowy przez nas dobierane i montowane są wysokiej klasy. Do każdej instalacji istnieje możliwość wglądu zdalnie z każdego miejsca na ziemi, wystarczy tylko smartfon i dostęp do internetu. 


Monitoring cctv jest niezbędnym etapem w zarządzaniu systemem bezpieczeństwa. Systemy monitoringu cctv umożliwiają otrzymywanie i przechowywanie obrazu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy mogą analizować zachowanie osób, kontrolować ruch oraz ewentualnie wydawać alarm w przypadku zidentyfikowania podejrzanego. W celu prawidłowego działania systemu monitoringowego cctv warto przestudiować kilka ważnych kwestii:

  1. Wybór odpowiednich kamer cctv: W zależności od potrzeb, wybór odpowiednich kamer cctv może okazać się istotny. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas wybierania odpowiedniej kamery: ilość i położenie miejsc monitorowania, dostępność światła, konieczność uzyskiwania obrazów w nocy czy też w sytuacjach awaryjnych.
  2. Umieszczenie kamer cctv: Po odpowiednim wyborze kamer należy wziąć pod uwagę ich umieszczenie. Kamery powinny być tak ustawione, aby można było otrzymywać obraz bez przeszkód. Przykładowo, jeśli chodzi o kamery zewnętrzne, ważne jest, aby nie przeszkadzały one wejściu na teren, a jeśli chodzi o kamery wewnętrzne, warto umieścić je w miejscach o wysokiej przepustowości.
  3. Sygnalizacja i alarmy: Oprócz pozyskiwania obrazu z kamer, system monitoringowy cctv powinien również umożliwiać wysyłanie sygnałów alarmu. W przypadku wykrycia nieprawidłowego zachowania na monitorowanym obszarze, użytkownik powinien być o tym poinformowany w sposób bezpośredni.
  4. Magazynowanie obrazów: Ważnym aspektem systemu monitoringowego cctv jest możliwość magazynowania obrazów w czasie rzeczywistym. Obrazy mogą być magazynowane na twardym dysku lub w chmurze, co umożliwia użytkownikom analizę zachowania osób oraz powtarzanie ewentualnych alarmów.
  5. Analiza obrazu: Oprócz pozyskiwania i magazynowania obrazów, system monitoringowy cctv może również zawierać funkcję analizy obrazu. W przypadku wykrycia określonego zdarzenia (np. przemieszczanie się przez kant i bok ruchu) użytkownik powinien być o tym poinformowany.

W celu prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringowego cctv, ważne jest regularne sprawdzanie i konserwowanie wszystkich jego elementów, a także regularne szkolenia personelu odpowiedzialnego za zarządzanie systemem.

Podsumowując, monitorowanie cctv jest kluczowym etapem w zarządzaniu systemem bezpieczeństwa. W przypadku wyboru, instalacji oraz obsługi odpowiednich kamer cctv oraz systemu monitoringowego, można uzyskać skuteczne i efektywne rozwiązanie w obszarze kontroli dostępu oraz reagowania na zdarzenia alarmowe.

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek).
Polityka ciasteczek
O plikach cookie
ZGADZAM SIĘ